Thanh lý ít hàng tuyển, hàng đầu cổ, giá mềm tài khỏan lớn

0964.268.379 _______________ 1tr
0964.266.277 _______________ 1tr
0976.77.08.99 _______________ 800
0968.84.84.48 _______________ 2tr
0965.35.53.35 _______________ 2tr
0969.40.04.40 _______________ 1tr4

0935.5.2.1998 _______________ 800
0935.86.25.86 _______________ 800
0964.286.386 _______________ 3tr
0964.286.368 _______________ 2tr5

0964.911.222 _______________ 1tr5
0965.811.222 _______________ 1tr5
0967.141.222 _______________ 1tr3
096.4.2.90.222 _______________ 1tr
0979.650.777 _______________ 3tr
0979.653.777 _______________ 3tr

0968.41.88.66 _______________ 3tr
0918.088.466 _______________ 500
0973.70.79.86 _______________ 1tr7 tk100
0975.17.79.86 _______________
1tr7 tk100
0978.128.186 _______________
1tr7 tk100
0989.456.286 _______________ 1t5 tk 100
0988.468.788 _______________ 1t tk 100

0167.2.25.1325 _______________ 1tr5 (25.25.1325)
0985.30.30.31 _______________ 1tr8 tk100
0966.58.0123 _______________ 1tr7
0988.39.83.39 _______________ 1t2 tk100
0979.479.799 _______________ 2t tk100 đ (tài vĩnh cửu)
0984.019.939 _______________ 1t7 tk100
0984.499.309 _______________ 500 tk 200
0985.12.93.94 _______________ 500 tk200
0978.24.94.95 _______________ 500 tk 200
0978.16.27.18 _______________ 600 tk200
0988.07.28.09 _______________600 tk100
0985.128.038 _______________ 600 tk200
096.770.1102 _______________ 1t8
0918.201.601 _______________ 300
01289.00.77.55 _______________ 250 sv đk


- Nhận chuyển đổi sim thường sang sim sinh viên
- Làm sim theo yêu cầu.
Địa chỉ: 24 Lê Văn Đức - Hải Châu - Đà Nẵng,

Liên hệ :

0945.34.43.43 / 0967.466.488 / 0167.2.25.1325

Đăng kí thông tin cá nhân chính chủ
Giao sim tận tay khách hàng trên tòan quốc.