09.1366.1366 đã kích giá 15tr
09.1381.1381 nguyên kít 4.5tr
Bán cả cặp 18tr
Mua lẻ call có giá tốt