Mình có 3 cái bội gà bằng sắt cần thanh lí
2 cai lớn ga nòi , 1 cai gà tre.
mình ban 3 cái 2xi.no fix.no ship.
LH:0909885794.
Mình o q.bình thạnh,chợ cây quéo