em 1: 1kg, asil lai mi
clip so lan dau: http://www.youtube.com/watch?v=cEIzncCgPsM
http://www.youtube.com/watch?v=jnodIbB9vBs
gia 1,3trieu
GÀ ZIN 100%, BAO AE SỔ VÔ GAY
SDT 01656 207 609
YAHOO: anhtai1790
ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH 1D6-3 PHÚ MỸ HƯNG- Q7-TP HCM GAN COOP MART