091.490.8899
SIM trả trước nguyên Kít, chuyển tên chính chủ.
Giá 2,2tr.
Liên hệ: 091.999.2979