*********

0988886941===499k
0988886971===599k
0988886972===599k
0988886317===850k" đại phát lộc tài Thái Bình"
0988883532===750k
0988883550===750k
0988883507===650k
0988883516===650k
0988883529===650k
0988883563===750k
0988883531===650k
0988883534===650k
0988883523===650k
0988885814===550k
0988885824===550k
0988885976===750k
0988885937===650k
0988885864===750k
0988885650===650k
0988885843===650k
0988885842===650k
0988885872===650k
0988886081===950k
0988885782===850k
0988886584===850k
0988886560===999k
0988886260===999k
0988886976===999k
0988886674===1150k " đại phát lộc, bất tử "
0988886643===1150k" đại phát lộc Đà Nẵng"
0988886984===1150k
0988885853===1150k

0963.199.234===499k"tk 100k"
0973.908.234===499k
0974.689.234===499k
0968.724.345===499k"tk 100k"
0963.180.345===499k
0962.256.345===550k
0962.283.345===499k
0969.297.456===499k"tk 100k"
0962.026.456===650k
0969.143.567===550k
0968.027.567===550k
0963.723.567===550k

0969.126.567===550k
0969.502.678===650k
0969484139===280k
09.689.789.39===650k

096374.9889 ====800k
0966689379====750k
09.6238.0444===499k"lộc mãi tài phát, không tử, tk 100k gói tomato"
0968.925.444===499k"tk 100k gói tomato"
09779.43.000===550k"tk gần 100k gói tomato"
0978237000===600k"tk gần 100k gói tomato"
0977.820.444===550k


0972.976.444===599k
097.4242.444===999k
09848.11.444===699k
09889.57.111===799k
0984.931.000===599k
0986.103.000===750k
0982.916.000===750k
0982285.000===850k
0982293.000===750k
09.789.81.000===750k
09839.54.000===650k
0967.306.000===650k
0967.438.000 ===499k
097.881.3000===650k
0973.297.000===650k
098.63.04000===750k
0967.966.000===750k
0966657000===999k
09666.46.222===1750k
09666.73.222===1550k

0972.369.669===899k
0967.94.9889===799k
096784.8998===699k
0965478998===699k

0969.31.9889====999k" đang gd"
0982.71.9119===599k
0988.65.5335===550k
0985.000.110===650k
097521.6006===350k
096.479.1881===350k
0978.34.9119===480k đgd
096487.7007====350k
096420.5665===350k
0963724442 ===299k
lô abba giá call
*********
0944.70.1102===699k
*********
0964.56.65.56====1250k
0973.19.91.19===1999k
0975.67.76.67===1250k
0976.04.40.04===1250k" không tử, tử không, không tử"
0973.04.40.04===1250k" không tử, tử không, không tử"
0977.06.60.06===1350k tròn số
0984.49.49.94===999k " bạn nào sinh năm 94 cực hay"
0982.45.45.54===899k
cả lô call
*********
097.3967.012===250k
0973.378.012===250k
0973.287.012===250k
0972.476.012===250k
0972.298.012===250k
0972.296.012===250k
0972.430.012===250k
0963.966.012===250k
0963.648.012===250k
0963.629.012===250k

0962.047.123===350k
0969.327.123===399k
0965.127.123===399k
0965.217.123===399k
0965.067.123===399k
0985.219.123===499k
0967.408.123===399k
0985.207.123===499k
0968.608.234===399k
0962.443.234===399k
0965.058.234===399k
0962.180.234===399k
0962.026.234===399k
0962.068.234===399k
0984.376.234===399k
0965.666.234===" đgd"

0964.375.345===399k
0969.217.345 ===399k
0962.056.345===399k
0962.075.345===399k
09.6363.1345===599k

0967.191.456===499k

0967.928.567===499k

0965.16.4678===699k
0969.064.678===699k
0964336678===799k
0969387789====1111k
cả lô sảnh giá call

*********
096513.9876===399k
097294.8765===299k
096516.7654===299k
097406.7654===299k
097216.7654===299k
097259.7654===299k
098224.7654===299k
097403.6543===299k
098829.5432===299k
097539.5432===299k
096509.5432===299k
097278.5432===299k
097569.5432===299k
096517.5432===299k
096515.5432===299k
097408.5432===299k
097220.5432===299k
096510.3210===249k
cả lô số lùi giá call

*********
0964801986====699k
0967.7.1.1995===1199k
0969.2.4.1995===1199k
0967.5.7.1992===1299k
09.678.1.1990===1399k

*********
0165.8668.666====999k" toàn 6 với 8 ở đuôi"
0165.8688.666===899k" toàn 6 với 8 ở đuôi"
0967.160.668===599k
0965.017.668===599k
09.678.42.668===699k
0982.997.866===850k
0966.471.688===499k
096.9494.688===699k
09.689.04.686===699k
0969.45.3668===599k

0964.603.688===499k
09.8387.1686===850k
0965.779.686===1150k
0965.94.1686===599k
0965.389.368===699k
0966689379====699k
0964.575.368===350k
096.4243.868===599k
0986.425.468===399k
0.989.373.368===650k
0975.302.568===399k
0985.190.879===399k
0962.707.386===450k" không thất, tài phát lộc"
09.68.04.07.88===650k" lộc phát, không tử, không thất, mà còn phát phát , sim năm sinh 88 cực đẹp"
0964215866===399k
0964413886===599k
0964.139.886===650k
0964.1.3.4.6.8.9===550k
0964237779===699k
09643.12688===599k
096423.9779===799k
0982.256.479===370k đgd
0964711639===149k
0962.01.8679 ====450k" phát lộc thần tài"
0962.115.879 ====350k

0977.81.7939 === 650k" 79 thần tài lớn , 39 thần tài nhỏ"
0975.21.7939 === 650k" 79 thần tài lớn, 39 thần tài nhỏ"


096.2013.486==== 399k"Vĩnh cửu lộc 2013 bốn mùa phát lộc"
0962.495.866===399k
0975.486.986===999k"bốn mùa phát lộc, vĩnh cửu phát lộc"
*********
0966.486.684==== 799k"bốn mùa lộc phát,lộc phát bốn mùa"
0978.146.641===599k "nhất bốn mùa lôc,lộc bốn mùa nhất"
0966.516.615 ===799k
0978.165.561 ===699k
0963.912.219 ===599k
09.6213.3126 ===499k
09.6283.3826===499k
09.6285.5826===499k
0964.35.00.35===499k
*********
09.6789.7689====1899k" em trai ruột của 09.6789.6789"
0988438887===799k
0965.33.13.23====399k
0966.29.25.29===550k
0967.31.30.38===299k
0967888698===750k"toàn 6789"
0964.809.859====199k
0969.20.24.99===199k
0962.296.298===450k
0962.296.299===550k
0978218838===550k
0986608007===380k đgd
09.833338.60===999k" soi gương quá chuẩn"
0985.183.193=== 799k
09.6751.6751===999k
0964.589.989===899k
0963.498.898===799k
096920.4078====599k
097.466.4078====799k" bốn mùa lộc lộc, bốn mùa không thất bát"

0965.17.0612 "17-ae thái bình không sợ 1 ai"===399k
0982.024.135=== 799k" tiến chẵn 024, tiến lẻ 135 , tiến từ 0-5"
09.73.75.79.78===799k" thần tài - ông địa"
0967.15.13.18====299k
0983.06.60.50===199k
09.63.69.68.60 ===299k
01254.33.44.55 ===699k
01295.191111===499K
01295.181111===499K
09.15.15.18.17 ===399k
09.15.15.13.10 ===399k

lh: 0989.910.910 or 0966.479.479

*********