Cần tìm 09**6666 hàng 10 số giá chuẩn.
Ae ai có Call 09.68.68.68.82 hoặc 091.858.1102(Ae làm ơn cho e 1 sms vào số 09.6666.1102 để e copy báo khách luôn nhé)