[IMG]dsc01325[/IMG][IMG]DSC01332[/IMG][IMG]DSC01319[/IMG[IMG][IMG]DSC01298[/IMG][IMG]DSC01299[/IMG][/IMG] GA PERU NHAP 3,2KG,GA PERU DANG LA GA DAN DAU VE GA DA LAN GA GIONG,NEU NOI VE GA DA GA PERU LA KO THE CHE VAO DAU DUOC NEU KO NOI NO LA GA VO DICH,QUA NHIEU NAM TUYEN CHON VE GA DA CHON LOC NHIEU GA MAI RA C\ON DA CUA,NAY NHAN GIONG PERU CO THE LAM GIONG VA DA KHOI CHE, GIONG DAM BAO UY TIN CHAT LUONG