0966666630 16chai
sim đa kích chính chủ . gói tomato nha
:-ocall chữ ký có giá tôt :-o