Như tiêu đề cần thanh lý 3 em chao mào như sau. Do không có thời gian chăm sóc
CM 1: EM bổi lở yếm khít 1 mùa , mới xong lông còn yếu, tướng chim đẹp, mồng đinh, to con, dài dòn, tắm ok. không tật lổi
Giá 8 xị
CM 2: Em bổi huế gốc vùng bạch mã, tướng trung chim,mào đinh,tắm ok, không tật lổi , còn chao lồng.
Giá 7 xị
CM 3: Em bổi nha trang, vùng Ninh Hoà, tướng trung chim, dài đòn, dang thay lông, còn yếu, tắm ok, chim không tật lổi.
Giá 8 xị.
Liên hệ
0977 899 927 Mình tên Quyết-DC A 1/21 Nguyễn Cữu Phú-Tân Kiên Bình
Chánh