Tinh hinh ko con thoi gian nuoi can ban bỏ 3 con gà lai rừng điều chân xanh lai 60% 1 con 1kg1 , 1 con 900g lưỡng nhãn , con 800g lưỡng nhãn 3 con đều đẹp và đã thử cửa .. A e nào có thiện ý mua để đá tiền thì liên hệ sdt 0965096039 xem gà ung ý thì sút ... Địa chỉ Gò vấp tphcm .. Gà ở xa mới mang lên