MS1: Gà Trống tre mĩ rặc chuối chân trắng, max trạng 1kg1
gà hiện 6 tháng tuổi, 700g, đã biết gáy , giá 2tr
Gà Trống tre mĩ rặc cú chân trắng, max trạng 1kg1
gà hiện 6 tháng tuổi, 700g, đã biết gáy , giá 2tr
Hình mình chụp lâu rồi, giờ lông ra đều hết rồi nha ae


MS2: Gà Trống tre mĩ rặc chuối chân trắng
gà hiện 7 tháng tuổi, 1kg, đã biết gáy , giá 2tr5
url=http://upanh.com/view/?id=2vpbes0wfyo]

MS3: Gà trống tre mĩ rặc chuối chân xanh, gà 12 tháng tuổi, Trạng 1kg, gà chân hơi lùn nha ae, giá 1tr5


MS4:Gà mái tre mĩ rặc cú chân trắng trạng 7l, gà đang đẻ, giá 1tr5


MS5: Gà mái tre mĩ rặc chuối chân trắng, gà được 4,5 tháng, giá 1tr2


MS6: có gà con từ 2 tháng tuổi trở lên - giá call ( nếu ae nào cần )
Địa chỉ: 115 Định quán , đồng nai
Có ship xuống quận 11, Tp HCM
Điện Thoại : 0122 20 26 269