0962.369.188
0962.369.198
0962.369.196
0962.369.195
0962.369.193
0962.369.177
Đồng giá 450k/sim (miễn mặc cả ạ)
bác nào kết alo em:
01665.737373 - 01666.686.686