Taxi: 0906.286.286 giá 16tr.
0978910.910 (Tiền là 9, Uy tín là 10) giá 11tr.
0977.313.313 giá 7,5tr.
0935.615.615 giá 4,5tr.
Hàng Độc: 0976.13.1102 (Sinh Tài, Độc Nhất Vô Nhị, nk) giá 2tr.
09159.11102 giá 2,5tr.
Tứ Quý: 0969.3333.56 (Tứ Tài Phúc Lộc, nk) giá 2tr.
0966.1111.59 (Tứ Trụ Triều Đình, nk) giá 2tr.
0966.0000.29 (Đầu kép, biển Hà Nội, nk) giá 2tr.
Lh: 0904397577