Ai có show m cái ko cần đẹp lắm, miễn giá rẻ, khách ít tiền mà, thankls