1. 0944.66.77.33 giá 2 triệu.


2.
0944.66.77.22 giá 2 triệu.


3.
0944.66.77.11 giá 2 triệu.

4. 0944.77.00.66 giá 2,5 triệu.các sim đều nguyên kích!
giá đã chuẩn nhé. Mua xin gọi !

huy 0909.002345