096.441.5555
096.442.5555
096.443.5555
096.494.5555

Giá 11.8 Triệu / số
Giá ôm của AE thợ xin miễn mặc cả
Call : 09.07.09.1991 - SMS : 098.4444444
Chốt nhanh kẻo tiếc !