Ms1: Em này 2 mùa,má trắng lên,hót nhiều giọng.Nét chơi bung hết cánh xoè đuôi.Chim rất dạng.Dáng trung chim.Cúp cầu chữ C.Giá 1 triệu 3+lồng
Ms2:Chim 1 mùa rưỡi,hót hét OK.Hơi nhỏ con,mòng Lân.Nét chơi bung hết cánh xoè đuôi.Chim dạng,má trắng lên.Giá 9 trăm+lồng
P/s: Cho mình xin nợ hình,ai thấy hợp thì tới xem cho chắc.
Nếu Anh em nào mua 2con sẽ fix nhiệt tình cho Anh em
Liên hệ:01686961160