ai bán thì cho giá hoavantanthanh@gmail.com 0988113821