GÀ rừng lai máu,nang 8lang,gà dc 13 tháng chưa đá chưa xuống lông.gia 800kGÀ điều chan vàng,nặng 1k3 gà zin chưa đá chưa xuống long.giá 700kgà vàng chân vàng,ga mới chưa đá chưa xuống lông,gà chưa cự manh ga già.gIA call


minh o long thanh dong nai.sdt 0972678628.Anh em ghe wa cho xin chu up minh se tra le 100%