tình hình là e lên tìm mãi trên web chả thấy ai có con tứ 7 mobi hay vina nào theo ý khách
e đăng píc này bác nào có thì show cho e xin giá tốt e báo khách nhé.