MÌNH CÓ 1 CON GÀ TRE MỚI LÊN MỚI HOÀN TOÀN 100% CHÂN CÒN DÍNH BÙN GIÁ SV 500K TRANG 1K2 GÀ ĐÁ ĂN LÔNG NHƯ ĐIÊN SỐ ĐT 0908425138 MÌNH Ở Q6 NHA CÒN ĐÂY LÀ HÌNH E NÓ[IMG] MONG AE UP PHU RA ĐI NHANH TRONG MÙA MƯA BÃO