0912 088800= 1.2tr
0914 119991=850k
0915 769988=850k
tình trạng còn 2 tháng trả sau rồi chuyển trả trước
vào tên chính chủ
yêu cầu cần cmt HN
call 0913 75 57 57
có fix chút lộc lá cho bác nào nhiệt tình