Lông 60 fom cao , ko gay nan nào , chắc chắn , gồm 3 cầu ngang bằng trúc , ( ko áo lồng , ko cống) , 350k---01215388788 ---hẻm 21- phú thọ -q11-hcm