Minh cần thanh lý 2con ga tre.ga này nha e dỗ nuôi lớn.ga duoc 6thang ruoi.
Ae nao thay hop lien he: 0927 979 441 gap bình.
Đchuớc an_Nhơn Trạch (NO SHIP)
Ms1:xam 1kg1 (550k)

Uploaded with ImageShack.us

Uploaded with ImageShack.us

Uploaded with ImageShack.us

Uploaded with ImageShack.us
Ms2:chuoi 1kg2 (550k)

Uploaded with ImageShack.us

Uploaded with ImageShack.us

Uploaded with ImageShack.us

Uploaded with ImageShack.us