Hui trc thấy trên fb có 1 anh cầm sim này, nhưng do bi hack nik không nhớ nik trên fb, không biết có ở ssc này không, ai quen hay biết ói e 1 câu nhé.. thank all...đang muốn em này @@