098.660.6666 : 99tr
098.440.4444 : 19tr
0904.54.64.74 : 9tr
0909.00.1988 : 8tr
Giá có bớt chút lấy lộc,sim chính chủ tên mình
(Trả Trc CC)

call : 0913.06.38.23