0936 999 292 đã kít
0934 045 145 đã kít
0933 857 222 nguyên kít
gía 3 sim ra đi là 2t fix cho a e nào nhiệt tình!
hotline:0936 99 92 92
0907 72 18 77