Dạo này gà con nhiều quá bán cho anh em ngắm chơi cảnh:
Gà tơ mồng lá 450k:Gà con trống 4 tháng: 250k/em, mua 2 em 450k có 4 em trống, 2 mái.