như tiêu đề: anh em có chym nào dạng


098xxxx986, 098 đuôi 555
show em cần gấp nhé. cảm ơn ACE!