không có thời gian nuôi mình muốn bán 1 con gà tre lai 75,gà màu đều chân trắng hồng sa,tướng cao ráo,gà nạng khoãng 1kg1,gà đang trong tình trạng ra long được khoãng 50% rồi lông đuôi đang ra 1 bó,mình muốn bán nhanh trong ngày hôm nay,máy ngày thường mình bận đi làm tới 7h,mình ỡ Hóc Môn gần chợ ae tới alo mình 0995170218