0962.789.690 300k
0962.796.379 500k
0962.19.8448 350k
0966.611.641 300k
0969.532.989 350k
0969.173.789 1200k
096.999.79.86 2000k
sim đang là gói cước sinh viên, có thể vào tên cho quý khách, quý khách mua vui lòng call 0986.99.1080