ông anh đang có lô mobiQ tài khoản 90 giá 42 anh em có nhu cầu nhập call em nhé 0969687999.