update ngày : 11/08/2013
E chuyển wa nhà mới rùi nhé các bác : 756/78/6AĐoàn Văn Bơ , Phường 16 , Quận 4 ( vẫn trong hẻm 756 mà qua nhà cũ 1 hẻm hen )
các bác mang theo dùm em cái giỏ đệm