SIM trả trước nguyên Kit, chuyển tên chính chủ

094.5.11.56.56
094.8.11.56.56


Giá bán: 600.000đ/số

Liên hệ: 091.999.2979