2 bé được 1 tuổi, rất sung, phối ổn.1 bé trắng dòng mini nang 2kg , 1 bé vàng dòng cao nặng 5kg. khỏe như voi, bảo hành các loại bệnh. liên hệ ; 0972.465.888