tình hình e này mình đem về zin chưa cắt lông vô nghệ gì hết nha, nhấp trôi 1kg1 luôn e này nạp bo cực ghê, cái mình đem ra cắt mồng cái e nó lẻn lẻn sung không mạnh luôn ghét mình bán bỏ ae nào thấy hợp nhãn thì nuôi lai nha e này được 9 tháng mấy gà, chân vàng thao 8 móng đen thui vẩy đẹp 2 hàng trơn đều lắm nha e này mẹ rừng cha lai nha có gì alo mình số 0906904288 mình ngay metr0 quận 12 nha...giá 700k