ms1. 1k1 lông lá phủ phê, đẹp lung linh nết đá thì khỏi chê. xổ sẹt thoải mái k chạy màu nào.
giá ra đi 1tr2 nofix
ms2.1kg đang thay lông nên lông hơi củ nha! gà dc 1 mùa rồi chỉ cản mái thoi.
giá 800k nofix
ms3. 2 a e nhà nó như nhau nha 1 con 7l5 1 con 8l gà còn tơ lắm nha! khoảng 6 7 tháng tuổi a e nào nhà rộng có chổ thả ra 2 3 tháng nủa súc dc.
giá 400k/1 2 e thì 700k nofix nha!ms4. úa chân xanh nặng 6l gà tre rặc nha! khoảng 6,7 tháng tuổi.
giá 300k nofix

lh: 0913388330
1113 huỳnh tấn phát q.7