Cần tìm gấp 0963061992 đang có khách đặt hoặc vt 10s:3061992

bác nào cầm thì cho em xim giá vào 0944686688 hoặc biết tung tích em nó ở đâu làm ơn chỉ giùm e vs ạ

các bác đi qua đá giùm e cho thấy thanks! các bác-)s