Tìm nhà mới cho rott đực trưởng thành Rott khoảng 2 năm tuôi , nhảy giông tôt hiền rất thích hợp nuôi nhảy giống, nay ko có thời gian chăm sóc Cần tìm nhà mới Liên hê sô đt 0932 888 963 gặp Tâm
Giá 5trieu không fix
Hình bé nó đây