CON SỐ 1 : HIỆN TẠI NẶNG 2KG850
GIÁ : CALL


CON SỐ 2 : HIỆN TẠI NẶNG 2KG9
GIÁ : CALL



THÔNG TIN LIÊN LẠC :
SDT : 38263641( GAP ĐẠT )
DIA CHI :196 KHÁNH HỘI QUẬN 4