như tiêu đề e mua 1 số dạng như trên, ai có pm giá cho e nhé
tks