bác nào có hàng pm em khách ung là em chốt : loại giá rẽ nhé