Đuôi
098xyz9898
098xyz1111
098xyz2007

xyz tránh 4-7,lặp đảo càng tốt
Ae có số sms đên 0913989999 cho m,cám ơn