0965339739
0965.3
39.739
2 ông Thần tài nhỏ tiến đều !
Sim mới nguyên kít
Giá: 2T5
--------------------------------

LH: 0934.040.040 Sms: 0979.959537
YM! SoDepPhamHuynh
http://simsodepdoanhnhan.vn
Địa chỉ :
18/8 Bình Hòa Thuận an Bình Dương