0.984.984.984
Sim trả trước sang tên toàn quốc
giá bán 36t hoặc đổi tứ 6 10 số
3 mạng chính thêm bớt tuỳ số
anh em có nhu cầu lh trực tiếp thank