096.441.5555
096.442.5555
096.443.5555

Bán đồng giá 13 triệu / 1 số
Có Bán Trả Góp & Cho Thuê Sim
Call : 09.07.09.1991 - SMS : 098.4444444