như tiêu đề đang tìm 2 em vietell 09...101072 or 09xx161172 ai có inbox và cho cái giá yêu cho mk nhé .....>-

chi tiết liên hệ chữ ký nhé các ty