mình dư 2 cái bội kẽm úp gà mỹ loại 1 rất dày.còn mới,1 cái lồng gà 60x60x60.
giá
bội úp gà:100k
lồng gà 100k

mua hết fix
dt 0932 13 65 73 tâm
d/c 115/8 lê quang định f14 bình thạnh