Đax kích,vào tên chính chủ...Cầm sim ngay trên tay sau vài phút.Nhận chốt,không mặc cả.